Author: maebaan

การร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

127981

          การร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วันที่ 8 มกราคม 2563 บ้านปางมะโอ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

แชร์ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  พญ.วารุณี  มณีรัตน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้มีการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและเด็กเล็ก โดยจะมีการคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินงานต่อไป

แชร์ข่าวสาร