การมอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่

DSCF2980 (Medium)

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่    พร้อมคณะ มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ซึ่งสมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน จากโรงงานเภสัชกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 25 แห่ง โดยมีสาธารณสุขอำเภอ  ทุกอำเภอ เป็นตัวแทนรับมอบ   ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณสาธารณสุขอำเภอ ที่เป็นผู้นำ ในการควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Facebook Comments
แชร์ข่าวสาร

You may also like...