ร่วมเป็นวิทยากรแม่บ้านจิตอาสา “โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)” ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

อบรมอสรจ.8-12มี.ค.64_๒๑๐๓๑๒_1

        วันที่ 8-12 มีนาคม 2564 แพทย์หญิงวารุณี มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ คุณอุไรวรรณ พวงสายใจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นวิทยากรแม่บ้านจิตอาสา     ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ พร้อมกันนี้  ได้มอบให้คุณอุไรวรรณ พวงสายใจ เป็นผู้แทนมอบไอศกรีม เป็นอาหารว่างสำหรับการอบรมครั้งนี้ด้วย

Facebook Comments
แชร์ข่าวสาร

You may also like...