กิจกรรมสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ “สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ส่งมอบกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในภูมิภาค”

IMG_8503 (Large)

        เมื่อวันที่ 29  กันยายน 2564 แพทย์หญิงวารุณี มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมสมาชิกฯ ปฏิบัติภารกิจ ภายใต้โครงการ“สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ส่งมอบกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ในภูมิภาค” ณ.โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อำเภอแม่วาง และ อำเภอสันป่าตอง พร้อมทั้ง    มอบอาหารกลางวัน,อาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับบุคลากรทางการแพทย์/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีน และดูแลผู้ป่วยโควิด-19    โดยมี นายอำเภอแม่วาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วาง สาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง สาธารณสุขอำเภอแม่วาง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสนามฯ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้การต้อนรับ

 

Facebook Comments
แชร์ข่าวสาร

You may also like...