ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  พญ.วารุณี  มณีรัตน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้มีการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและเด็กเล็ก โดยจะมีการคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินงานต่อไป

Facebook Comments
แชร์ข่าวสาร

You may also like...