ประชุมใหญ่สามัญสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ประจำปี 2564

Capture

          วันที่ 25  มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงวารุณี มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมสมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขประจำปี 2564      ซึ่งจัด ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Application Zoom Clouding Meeting

          ในการประชุมครั้งนี้แพทย์หญิงวารุณี มณีรัตน์ ได้ร่วมพิจารณา ข้อบังคับสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข พ.ศ.2564 และรับรองสถานะทางการเงินของสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขประจำปี 2562 และปี 2563

Facebook Comments
แชร์ข่าวสาร

You may also like...