ร่วมเป็นเกียรติในพิธีให้โอวาทและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข ที่อาสาสมัครไปช่วยปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรสาคร

DSC_2806

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2564 แพทย์หญิงวารุณี มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่         พร้อมคณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีให้โอวาทและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขที่อาสาสมัครไปช่วยปฏิบัติงานใน  สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้

          ภาคเช้า ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

          ภาคบ่าย ณ รพ.นครพิงค์ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน

          ทั้งนี้ ประธานสมาคมแม่บ้านฯ ได้มอบเจลล้างมือ พร้อมตะกร้าเสบียงอาหารสำหรับการเดินทาง ให้แก่ทีมอาสาสมัครฯ    ทั้ง 4 ทีม ซึ่งมีกำหนดการในปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้

          ทีม 1  วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564

          ทีม 2  วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2564

          ทีม 3  วันที่ 1-6  มีนาคม 2564

          ทีม 4  วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์  2564

Facebook Comments
แชร์ข่าวสาร

You may also like...