การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่

1

          วันที่ 13 เมษายน 2564 แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข         สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้มอบวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการคัดกรองเชิงลึก ,รักษา และจัดทำข้อมูล ผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายทอง พันทอง และ นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ

         ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ คุณฉัฏฐชัย ไชยาธิโรช และ ดร.อรรถพล เพ็ชรพลาย ที่ร่วมบริจาคเงินให้กับสมาคมฯ เพื่อสมทบทุน ในครั้งนี้ด้วย

 

Facebook Comments
แชร์ข่าวสาร

You may also like...