การสนับสนุนการดำเนินงานของชมรม อสม. อำเภอสะเมิง

DSCF3503 (Large)

           วันที่ 9 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์  ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอสะเมิง เพื่อมอบอุปกรณ์ป้องกันโรค,ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แพมเพิร์ส) พร้อมแผ่นรองซับ  ให้กับ นายประภัศร์ คำตั๋น ประธานชมรม อสม. อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้ในกิจกรรม

           – ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

           – ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่อำเภอสะเมิง

พร้อมกันนี้ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขฯและคณะ ได้เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของและเงินให้ผู้ป่วย จำนวน 2 ราย รายละ 2,000 บาท 

           ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่นจำกัด  ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโรค , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุน ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แพมเพิร์ส) พร้อมแผ่นรองซับ รวมถึง นายชัยณรงค์ นันตาสาย   นายอำเภอสะเมิง และ นายวีระวิชย์ เวชกิจ สาธารณสุขอำเภอสะเมิง ที่ให้การต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดีFacebook Comments
แชร์ข่าวสาร

You may also like...