การเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด โดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่

1

               วันที่ 16 เมษายน 2563  แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์, อุปกรณ์สำหรับกิจกรรม Home Quarantine และเครื่องดื่ม แก่บุคลากรสาธารณสุขของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมทั้งเยี่ยม จุดตรวจบูรณาการคัดกรอง Covid-19 ณ อ.ดอยสะเก็ด โดยมีนายจิระชาติ  ซื่อตระกูล         นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายสาคร  ไชยอำมาตย์ สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด และบุคลากรฯ ให้การต้อนรับ


Facebook Comments
แชร์ข่าวสาร

You may also like...