การเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขและทีมงานบูรณาการคัดกรอง Covid-19 ในพื้นที่ อ.ดอยเต่า โดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่

5 (Medium)

              วันที่ 7 พฤษภาคม 2563  แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขและทีมงานบูรณาการคัดกรอง Covid-19 จากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ อ.ดอยเต่า ณ จุดคัดกรอง บริเวณทางหลวงหมายเลข 108 ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อ จ.เชียงใหม่ กับ อ.ลี้ จ.ลำพูน พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์, อุปกรณ์สำหรับกิจกรรม Home Quarantine และเครื่องดื่ม โดยมีนายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยนายธนิต  บรรสพผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า, นายนิรันดร  บุญเกิด สาธารณสุขอำเภอดอยเต่า และเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน ให้การต้อนรับ

Facebook Comments
แชร์ข่าวสาร

You may also like...