การเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข ณ รพ.นครพิงค์ และศูนย์กักกันโรค Covid-19 โดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่

1

          วันที่ 1 เมษายน 2563  แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ        เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบอาหารกึ่งสำเร็จรูปแก่บุคลากรสาธารณสุขของ รพ.นครพิงค์ ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรค Covid-19  โดยมีนายแพทย์วรเชษฐ  เต๋ชะรักษ์ ผู้อำนวยการ รพ.นครพิงค์และบุคลากรฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเยี่ยมศูนย์กักกันโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.เชียงใหม่ ที่ 1

Facebook Comments
แชร์ข่าวสาร

You may also like...