การเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลสันกำแพง โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่

200331158562844992

          วันที่ 30 มีนาคม 2563  นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และแพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบอาหารกึ่งสำเร็จรูป แก่บุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลสันกำแพง ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรค Covid-19 โดยมีนายแพทย์ณรงค์เดช พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพงและบุคลากรฯ ให้การต้อนรับ

Facebook Comments
แชร์ข่าวสาร

You may also like...