การเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข ณ รพ.สันทราย โดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่

1

          วันที่ 2 เมษายน 2563  แพทย์หญิงวารุณี  มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ      เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบอาหารกึ่งสำเร็จรูป แก่บุคลากรสาธารณสุขของ รพ.สันทราย ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรค Covid-19 โดยมีนายแพทย์ยุทธศาสตร์  จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการ รพ.สันทรายและบุคลากรฯ ให้การต้อนรับ

Facebook Comments
แชร์ข่าวสาร

You may also like...