กิจกรรมแม่บ้านสาธารณสุข ห่วงใย ปันใจชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2563) โดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่

181

            เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 พญ.วารุณี มณีรัตน์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ออกดำเนินงานในพื้นที่อำเภอเวียงแหง ภายใต้โครงการ “แม่บ้านสาธารณสุข ห่วงใย ปันใจชุมชน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง     (12 สิงหาคม 2563) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดฟ้าเวียงอินทร์ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่

           – ตรวจสุขภาพเด็ก โดย พญ.วารุณี มณีรัตน์ ประธานแม่บ้าน

           – กิจกรรมสันทนาการ โดย คุณวิชญา โมฬีชาติ, คณะแม่บ้านฯ และทีมงานอำเภอ

           – ประเมินพัฒนาการการเด็ก ตามแบบประเมินพัฒนาการเด็ก โดย คุณจิปราณี ยิ้มยวน, คณะแม่บ้านฯ และทีมงานอำเภอ

           – ร่วมพูดคุยกับผู้ปกครอง เรื่องการเลี้ยงดูเด็กจากอดีตถึงปัจจุบัน ตามแบบสอบถาม เพื่อสอดแทรกและเสนอทางเลือกที่เหมาะสม ของแต่ละครอบครัว โดย คุณอุไรวรรณ พวงสายใจ, คณะแม่บ้านฯ และทีมงานอำเภอ

            สำหรับ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและความร่วมมืออย่างดี จาก ทพญ.โสธิดา สาระพันธุ์ ผอ.รพ.เวียงแหง, คุณยอด คุณยศยิ่ง สาธารณสุขอำเภอเวียงแหง  และทีม คปสอ.เวียงแหง

Facebook Comments
แชร์ข่าวสาร

You may also like...